Thẻ: Hồ sơ đề nghị miễn chấp hành án phạt tù bao gồm những gì?