Hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép khai thác khoáng sản theo quy định mới nhất hiện nay bao gồm những gì?