Thẻ: Hành vi vận chuyển hàng nguy hiểm không có giấy phép của tài xế bị phạt tiền 2 triệu đồng có đúng không?