Hành vi tích trữ xăng dầu có vi phạm pháp luật hay không?