Hành vi kinh doanh quần áo không có nhãn mác có bị phạt không?