Hành vi bán hàng trên vỉa hè bị xử phạt như thế nào?