Hành vi ăn trộm xe máy bị xử phạt ra sao theo quy định pháp luật?