Hàng hóa nào chịu thuế VAT 0% theo pháp luật hiện hành