Giấy xác nhận tài sản riêng của vợ chồng có cần phải công chứng không?