Thẻ: Giấy ủy quyền có bắt buộc phải công chứng không?