Điều kiện thực hiện quyền thừa kế nhà đất được quy định như thế nào?