Đối tượng thuộc diện thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy chữa cháy

Trải qua gần đây, cả nước ta đã chứng kiến một loạt các vụ cháy và nổ, gây ra thiệt hại đáng kể về cả người và tài sản. Những sự cố này đã gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến an ninh, trật tự, và tinh thần của cộng đồng dân cư. Thực tế là, tình hình này đã đặt ra một loạt thách thức lớn đối với Chính phủ, và nó đã đưa ra yêu cầu cấp bách đến các cơ quan chức năng, đặc biệt là Bộ Công an. Chính phủ yêu cầu rà soát và kiểm tra một cách cụ thể các cơ sở xây dựng trên khắp cả nước để đảm bảo rằng chúng tuân thủ đầy đủ các quy định kỹ thuật về phòng cháy chữa cháy (PCCC). Đối tượng thuộc diện thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy chữa cháy được quy định như thế nào?

Đối tượng thuộc diện thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy chữa cháy

Sự cải thiện trong việc thực hiện các quy định về PCCC sẽ không chỉ giúp ngăn ngừa các sự cố không mong muốn mà còn góp phần xây dựng một cộng đồng vững mạnh, an toàn và phồn thịnh hơn. Điều này đòi hỏi sự hợp tác chặt chẽ giữa Chính phủ, các cơ quan chức năng và cả cộng đồng dân cư để đảm bảo rằng chúng ta có một môi trường sống an toàn và bền vững trong tương lai. Đối tượng thuộc diện thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy chữa cháy bao gồm:

(1) Công trình nhà hỗn hợp (có từ 02 công năng trở lên)

Đối với nhà ở kết hợp kinh doanh, trường hợp phần kinh doanh của nhà có quy mô thuộc đối tượng thẩm duyệt theo quy định tại Phụ lục V Nghị định 136/2020/NĐ-CP thì phải thẩm duyệt cho toàn bộ công trình.

Nhà không có công năng ở, trường hợp công trình cao dưới 7 tầng và có khối tích dưới 5.000 m3, việc xác định đối tượng thẩm duyệt dựa trên quy mô (số tầng, khối tích) của từng công năng, đối chiếu với quy định cho công năng đó tại Phụ lục V Nghị định 136/2020/NĐ-CP, trường hợp thuộc diện phải thẩm duyệt thiết kế về PCCC thì phải đối chiếu, thẩm duyệt cho toàn bộ công trình.

(2) Nhà thương mại liên kế (shophouse), biệt thự, villa kinh doanh dịch vụ nghỉ dưỡng

Đối với các nhà thương mại liên kế; biệt thự, villa kinh doanh dịch vụ nghỉ dưỡng trong cùng một dự án được bố trí theo từng khối nhà (hoặc dãy nhà) và được ngăn cháy độc lập bằng tường ngăn cháy hoặc bảo đảm khoảng cách an toàn PCCC.

Có kết cấu và giải pháp thoát nạn độc lập đối với từng nhà thì xác định quy mô để thực hiện thẩm duyệt thiết kế về PCCC theo từng nhà thuộc dãy nhà đó mà không tính tổng khối tích của cả dãy nhà, khu nhà.

Khi các nhà này có chung tầng hầm thì căn cứ quy mô, tính chất sử dụng của tầng hầm nếu thuộc Phụ lục V Nghị định 136/2020/NĐ-CP thì phải thẩm duyệt cho phần hầm, trong đó lưu ý giải pháp ngăn cháy độc lập giữa tầng hầm và các nhà xây dựng trên mặt đất, thoát nạn của tầng hầm đi qua các thang riêng.

Có thể bạn quan tâm  Thủ tục đăng ký lại khai sinh tại Hải Phòng năm 2022

(3) Dự án có các công trình, hạng mục công trình mà quy mô

Trường hợp khi xét đối tượng thẩm duyệt theo tên dự án không thuộc Phụ lục V Nghị định 136/2020/NĐ-CP nhưng trong dự án có các công trình, hạng mục công trình mà quy mô, tính chất sử dụng thuộc đối tượng thẩm duyệt thì phải thực hiện thẩm duyệt cho các công trình, hạng mục công trình đó.

(4) Hệ thống điện mặt trời mái nhà

Công trình thuộc Phụ lục V Nghị định 136/2020/NĐ-CP khi lắp đặt hệ thống điện mặt trời trên mái nhà thì phải thẩm duyệt thiết kế về PCCC. Việc xác định chủ đầu tư đề nghị thẩm duyệt thiết kế về PCCC theo hướng dẫn tại mục 6 phần này.

Hệ thống điện mặt trời lắp đặt trên mái nhà của công trình không thuộc quy định trên thì không phải thẩm duyệt

Đối tượng thuộc diện thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy chữa cháy

(5) Trạm sạc xe điện

Trạm sạc xe điện không phải là đối tượng thẩm duyệt thiết kế về PCCC quy định trong phụ lục V Nghị định 136/2020/NĐ-CP. Tuy nhiên, khi đặt trạm sạc xe điện trong một số loại hình công trình thì việc xác định đối tượng thẩm duyệt thiết kế về PCCC được quy định như sau:

Đối với trạm sạc xe điện đặt tại gara xe độc lập; tại gara xe trong nhà của các công trình; trong khuôn viên cửa hàng xăng dầu thì yêu cầu thực hiện thẩm duyệt với các đối tượng là các gara xe, công trình, cửa hàng xăng dầu quy định tại Phụ lục V Nghị định 136/2020/NĐ-CP.

Việc xác định chủ đầu tư đề nghị thẩm duyệt thiết kế về PCCC theo hướng dẫn tại mục 6 phần này. Trường hợp bố trí bổ sung trạm sạc xe điện trong gara độc lập, gara trong nhà của các công trình thuộc đối tượng thẩm duyệt quy định tại Phụ lục V Nghị định 136/2020/NĐ-CP.

Nhưng việc bố trí không làm ảnh hưởng đến các điều kiện an toàn PCCC thì không yêu cầu phải thẩm duyệt thiết kế về PCCC. Trường hợp bố trí trạm sạc trong công trình cửa hàng xăng dầu hiện hữu đã bảo đảm khoảng cách an toàn từ trạm sạc đến các hạng mục trong cửa hàng thì không yêu cầu phải thẩm duyệt thiết kế về PCCC.

Đối với trạm sạc xe điện đặt ngoài trời (trừ trường hợp đặt trong khuôn viên cửa hàng xăng dầu) thì không yêu cầu thẩm duyệt thiết kế về PCCC.

Diện quản lý về phòng cháy chữa cháy trong phạm vi như thế nào?

Diện quản lý về phòng cháy và chữa cháy (PCCC) là một khía cạnh quan trọng của quản lý an toàn và bảo vệ tài sản và người dân khỏi nguy cơ cháy nổ. Nó bao gồm các biện pháp, quy định và hệ thống kiểm soát để đảm bảo rằng mọi người và tài sản được bảo vệ khỏi nguy cơ cháy, và trong trường hợp có cháy, người ta có khả năng chữa cháy và cứu hộ một cách hiệu quả.

Căn cứ Điều 4 Nghị định số 136/2020/NĐ-CP quy dịnh về cơ sở thuộc diện quản lý về phòng cháy và chữa cháy như sau:

Có thể bạn quan tâm  Hướng dẫn viết tờ khai trích lục hộ tịch năm 2022

– Cơ sở quy định tại khoản 3 Điều 3 Luật Phòng cháy và chữa cháy năm 2001, được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại khoản 1 Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy năm 2013 (sau đây gọi chung là Luật Phòng cháy và chữa cháy) được xác định là cơ sở thuộc diện quản lý về phòng cháy và chữa cháy.

Cơ quan, tổ chức có thể có một hoặc nhiều cơ sở; trong phạm vi một cơ sở có thể có nhiều cơ quan, tổ chức cùng hoạt động.

– Danh mục cơ sở thuộc diện quản lý về phòng cháy và chữa cháy được quy định tại Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định này.

Thiết kế và thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy chữa cháy như thế nào?

Thiết kế về phòng cháy chữa cháy (PCCC) là quá trình lập kế hoạch và xác định các yếu tố và công nghệ cần thiết để đảm bảo tính an toàn và khả năng phòng cháy và chữa cháy hiệu quả cho một cơ sở xây dựng hoặc một khu vực cụ thể. Mục tiêu của thiết kế PCCC là ngăn cháy nổ, kiểm soát đám cháy nếu có xảy ra, và bảo vệ tính mạng của con người cũng như tài sản.

Căn cứ khoản 1,2 và khoản 3 Điều 13 Nghị định số 136/2020/NĐ-CP quy định về thiết kế và thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy và chữa cháy như sau:

– Quy hoạch xây dựng, thiết kế xây dựng mới, cải tạo hoặc thay đổi tính chất sử dụng dự án, công trình, thiết kế phương tiện giao thông cơ giới có yêu cầu đặc biệt về bảo đảm an toàn phòng cháy và chữa cháy khi chế tạo mới hoặc hoán cải thuộc mọi nguồn vốn đầu tư phải tuân theo các quy định, quy chuẩn, tiêu chuẩn về phòng cháy và chữa cháy. Việc lập đồ án quy hoạch, hồ sơ thiết kế xây dựng dự án, công trình, phương tiện giao thông cơ giới quy định tại Phụ lục V ban hành kèm theo Nghị định này phải do đơn vị có đủ điều kiện theo quy định thực hiện và phải được thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy và chữa cháy.

– Thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy và chữa cháy là việc cơ quan có thẩm quyền kiểm tra, đối chiếu các giải pháp, nội dung thiết kế dự án, công trình, phương tiện giao thông cơ giới có yêu cầu đặc biệt về bảo đảm an toàn phòng cháy và chữa cháy với các quy chuẩn, tiêu chuẩn, các quy định của pháp luật Việt Nam có liên quan đến phòng cháy và chữa cháy hoặc tiêu chuẩn nước ngoài, tiêu chuẩn quốc tế về phòng cháy và chữa cháy được phép áp dụng tại Việt Nam theo trình tự, thủ tục pháp luật quy định.

Kết quả thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy và chữa cháy là một trong những căn cứ để xem xét, phê duyệt quy hoạch, phê duyệt dự án, thẩm định thiết kế xây dựng và cấp giấy phép xây dựng.

– Đối tượng thuộc diện thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy và chữa cháy:

+ Đồ án quy hoạch xây dựng hoặc điều chỉnh quy hoạch xây dựng đô thị, khu kinh tế, khu công nghiệp, cụm công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao và các khu chức năng khác theo Luật Quy hoạch;

Có thể bạn quan tâm  Mức hưởng bảo hiểm y tế số 4 là gì?

+ Các dự án, công trình quy định tại Phụ lục V ban hành kèm theo Nghị định này khi xây dựng mới, cải tạo hoặc thay đổi tính chất sử dụng ảnh hưởng đến một trong các yêu cầu an toàn phòng cháy và chữa cháy quy định tại điểm b khoản 5 Điều này;

+ Phương tiện giao thông cơ giới có yêu cầu đặc biệt về bảo đảm an toàn phòng cháy và chữa cháy quy định tại mục 21 Phụ lục V ban hành kèm theo Nghị định này khi chế tạo mới hoặc hoán cải ảnh hưởng đến một trong các yêu cầu an toàn phòng cháy và chữa cháy quy định tại điểm c khoản 5 Điều này.

Thông tin liên hệ:

Trên đây là nội dung liên quan đến vấn đề “Đối tượng thuộc diện thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy chữa cháy“. Nếu quý khách hàng đang có bất kỳ băn khoăn hay thắc mắc đến dịch vụ pháp lý như Hợp thửa đất cần được giải đáp, các Luật sư, luật gia chuyên môn sẽ tư vấn, giúp đỡ tận tình, hãy gọi cho chúng tôi để được tư vấn nhanh chóng, hiệu quả.

Mời bạn xem thêm bài viết:

Câu hỏi thường gặp

Kinh doanh thiết bị phòng cháy chữa cháy có phải ngành kinh doanh có điều kiện?

Căn cứ Khoản 5 Điều 1 Luật phòng cháy, chữa cháy sửa đổi 2013 có quy định như sau:
1. Kinh doanh dịch vụ phòng cháy và chữa cháy là ngành, nghề kinh doanh có điều kiện, bao gồm:
a) Tư vấn thiết kế, tư vấn thẩm định, tư vấn giám sát; tư vấn kiểm tra, kiểm định kỹ thuật; thi công, lắp đặt hệ thống phòng cháy và chữa cháy; tư vấn chuyển giao công nghệ phòng cháy và chữa cháy; sản xuất, lắp ráp phương tiện, thiết bị phòng cháy và chữa cháy;
b) Huấn luyện, hướng dẫn về nghiệp vụ phòng cháy và chữa cháy;
c) Kinh doanh phương tiện, thiết bị, vật tư phòng cháy và chữa cháy.
2. Kinh doanh dịch vụ phòng cháy và chữa cháy phải đáp ứng đủ các điều kiện sau đây:
a) Người đứng đầu doanh nghiệp và người đại diện theo pháp luật của cơ sở kinh doanh dịch vụ phòng cháy và chữa cháy phải có văn bằng, chứng chỉ phù hợp với hoạt động kinh doanh;
b) Có cơ sở vật chất, phương tiện, thiết bị và các điều kiện bảo đảm cho hoạt động kinh doanh.
3. Chính phủ quy định chi tiết Điều này

Cơ quan nào có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận phòng cháy chữa cháy cho hộ kinh doanh?

Cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận thẩm duyệt về phòng cháy chữa cháy bao gồm:
Cục cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ;
Cảnh sát phòng cháy chữa cháy cấp tỉnh;
Phòng cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ công an cấp tỉnh;

5/5 - (1 bình chọn)

Liên hệ để được hỗ trợ tốt nhất

Bài viết liên quan