Biên bản nghiệm thu công việc xây dựng

Một công trình xây dựng từ ý tưởng trên giấy tờ đến khi hoàn thiện phải trải qua nhiều công đoạn. Khi một phần lớn hoặc nhỏ được hoàn thành và sẵn sàng để sử dụng, phải thực hiện kiểm tra nghiệm thu. Trong công việc xây dựng được gọi là Biên bản nghiệm thu công việc xây dựng.

Phê duyệt dự án đóng vai trò quan trọng, là yếu tố then chốt trong việc giám sát một cách thấu đáo, khách quan từng giai đoạn thi công. Việc tạo mẫu biên bản nghiệm thu công việc giúp chứng từ nghiệm thu hoàn thành công việc được sử dụng. Do đó, giao thức này xác định các hạng mục công việc, địa điểm xây dựng, các bên liên quan, đánh giá công việc để nghiệm thu, v.v.

Sau khi biên bản nghiệm thu công việc xây dựng được duyệt, nhà thầu lập biên bản bàn giao công việc xây dựng mẫu khác và sử dụng theo Quy định bàn giao công việc của Chủ đầu tư. Việc đánh giá công trình đã được nghiệm thu và kết luận công trình đã được nghiệm thu đưa vào sử dụng phải được thể hiện rõ trong mẫu biên bản nghiệm thu sau khi hoàn thành đưa công trình vào sử dụng. Cùng luatsuhaiphong tìm hiếu trong bài viết dưới đây.

Biên bản nghiệm thu là gì?

Biên bản nghiệm thu là biên bản do các đơn vị, tổ chức lập nhằm mục đích minh chứng cho việc nghiệm thu và bàn giao giữa hai bên dựa trên các tiêu chuẩn, thỏa thuận đã thống nhất trước đó.

Có thể bạn quan tâm  Chia đất cấp cho hộ gia đình tại Hải Phòng như thế nào?

Có các biên bản nghiệm thu khác nhau đối với từng chuyên ngành. Ví dụ, đối với hoạt động xây dựng có biên bản nghiệm thu công việc. Đây là một giao thức để đánh giá hoặc xác minh chất lượng sản phẩm được xây dựng và lắp đặt tại một trang web/dự án, nhưng các giá trị chất lượng sản phẩm không được xác minh theo phê duyệt này.
Trong lĩnh vực cơ khí, chúng tôi còn lưu giữ các biên bản nghiệm thu máy móc, hệ thống. Tuy nhiên, rõ ràng là một báo cáo chấp nhận sẽ được tạo cho mỗi đơn đặt hàng nhằm mục đích ghi lại sự chấp nhận, bất kể lý do chấp nhận là gì. Nội dung nhật ký thể hiện rõ hạng mục công việc, địa điểm thi công, thành phần tham gia, đánh giá công việc để xét duyệt và đưa ra kết luận về việc chấp thuận hay không chấp thuận công việc.

Biên bản nghiệm thu công việc xây dựng
Biên bản nghiệm thu công việc xây dựng

Nội dung biên bản nghiệm thu công việc xây dựng

– Tên công việc được nghiệm thu

– Thời gian và địa điểm nghiệm thu;

– Thành phần ký biên bản nghiệm thu;

– Kết luận nghiệm thu (chấp nhận hay không chấp nhận nghiệm thu, đồng ý cho triển khai các công việc tiếp theo; yêu cầu sửa chữa, hoàn thiện công việc đã thực hiện và các yêu cầu khác, nếu có);

– Chữ ký, họ và tên, chức vụ của người ký biên bản nghiệm thu;

Có thể bạn quan tâm  Chuyển đổi đất ở sang đất thương mại dịch vụ tại Hải Phòng thế nào?

– Phụ lục kèm theo (nếu có).

Trong mẫu biên bản nghiệm thu trong lĩnh vực xây dựng thì thành phần ký biên bản nghiệm thu gồm:

– Người giám sát thi công xây dựng của chủ đầu tư;

– Người phụ trách kỹ thuật thi công trực tiếp của nhà thầu thi công xây dựng hoặc của tổng thầu, nhà thầu chính;

– Người phụ trách kỹ thuật thi công trực tiếp của nhà thầu phụ đối với trường hợp có tổng thầu, nhà thầu chính.

– Người giám sát thi công xây dựng của tổng thầu EPC hoặc người giám sát thi công xây dựng của chủ đầu tư đối với phần việc do mình giám sát theo quy định của hợp đồng;

– Người phụ trách kỹ thuật thi công trực tiếp của tổng thầu EPC.

Trường hợp tổng thầu EPC thuê nhà thầu phụ thì người phụ trách kỹ thuật thi công của tổng thầu EPC và người phụ trách kỹ thuật thi công trực tiếp của nhà thầu phụ ký biên bản nghiệm thu;

– Đại diện chủ đầu tư theo thỏa thuận với tổng thầu (nếu có).

Với Trường hợp nhà thầu là liên danh thì người phụ trách trực tiếp thi công của từng thành viên trong liên danh ký biên bản nghiệm thu công việc xây dựng do mình thực hiện.

Câu hỏi thường gặp

Những lưu ý nào khi lập biên bản nghiệm thu công việc?

Biên bản nghiệm thu là căn cứ đánh giá chất lượng công trình, đánh giá việc hoàn thành công trình và đánh giá năng lực của đơn vị thi công, đơn vị thầu. Cho nên, trong biên bản nghiệm thu cần lưu ý các vấn đề sau:
– Nội dung nghiệm thu cần nêu cụ thể và chính xác;
– Thời gian bắt đầu và thời gian kết thúc việc nghiệm thu làm căn cứ khi cần xác minh;
– Kết luận sau khi nghiệm thu: trình bày chi tiết lại kết quả của quá trình nghiệm thu;
– Chữ ký của các bên tham gia.

Có thể bạn quan tâm  Mức xử phạt hành vi xả thải chất thải doanh nghiệp ra môi trường năm 2023
Trong biên bản nghiệm thu công trình theo quy định bắt buộc có 02 mục cần nghiệm thu đó là:

– Việc nghiệm thu được thực hiện với tất cả các hạng mục thi công từ bê tông tươi, xây trát đến hệ thống kỹ thuật và kiểm tra xem hoàn thiện có đúng với yêu cầu thực tế đã đề ra hay không, đã đúng với các tiêu chuẩn kỹ thuật và bản vẽ chưa?
– Đối với các bộ phận bị che khuất, khó nhìn thấy được thì cần được nghiệm thu và vẽ bản vẽ hoàn công trước khi tiến hành công việc tiếp theo. Các giấy tờ này chính là cơ sở pháp lý để quyết toán sau đó và tránh trường hợp không đáng có

Đánh giá post

Liên hệ để được hỗ trợ tốt nhất

Bài viết liên quan

Trả lời